Parkeercontroleurs

U wilt dat de beschikbare parkeerruimte in uw gemeente zo efficiënt mogelijk wordt benut. Daarvoor heeft u parkeerbeleid ontwikkeld, waarin onder andere regulering van het parkeren is vastgelegd. Parkeercontrole vormt hier bij veel gemeenten een onderdeel van. Een aangename bijkomendheid is dat door de inzet van HTV B.V. medewerkers hierbij uw kosten neutraal blijven.

Twee opties

Handhaven van parkeerbeleid draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid in een gemeente. Aan deze handhaving kan op twee manieren vorm worden gegeven, namelijk door BOA’s die Overtredingen sanctioneren op basis van wet Mulder of door fiscaal parkeercontroleurs. Dat laatste is voor uw gemeente het meest aantrekkelijk. De sanctiebedragen die dan namelijk kunnen worden opgelegd, vloeien volledig terug in de gemeentekas. Hiermee worden de kosten voor de inhuur van een Boa of een fiscaal parkeercontroleur snel en volledig terugverdiend.

 

Ervaren medewerkers

De fiscaal parkeercontroleurs van HTV B.V. zijn ervaren medewerkers, die fiscaal parkeerbeleid op professionele wijze handhaven. Onze medewerkers zijn allemaal in het bezit van het certificaat Parkeercontroleur en een landelijke aanstelling Verkeersregelaar. Daarnaast hebben ze allemaal een training anti-agressie en een opleiding gespreks- en benaderingstechnieken met succes afgerond. Met deze kennis en ervaring op zak, weten zij hoe ze parkeerovertredingen op straat kunnen aanpakken. Het optreden tegen parkeerovertreders is geen dankbare taak. Maar omdat wij de parkeercontroleurs van HTV B.V. ook trainen als gastheer en gastvrouw, zijn zij uiteindelijk ook het visitekaartje van uw gemeente.